Świadectwa bezpieczeństwa

Jakość i bezpieczeństwo nie wynikają wyłącznie z doboru właściwego materiału oraz odpowiedniej technologii.

Ich zapewnienie jest również gwarantowane poprzez nadzór prowadzony przez zewnętrznych audytorów.

Single Safety Certificate

Jednolity certyfikat bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą (UE) 2016/798 dla DE/AT/PL

Download

Adobe Acrobat Dokument [274 KB]

Zatwierdzenie firmy §g AEG

Zezwolenie na świadczenie usług transportu kolejowego

Download

Świadectwa jakości

Zarządzanie towarami niebezpiecznymi

DIN EN 12798:2007-08

Download

Adobe Acrobat Dokument [566 KB]

Zarządzanie jakością

DIN EN ISO 9001:2015

Download

Adobe Acrobat Dokument [ 2,01 MB]

Certyfikat podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie

 (ECMCertyfikat)

Download

Adobe Acrobat Dokument [ 207 KB]

Specjalistyczna firma zajmująca się gospodarką odpadami

zgodnie z § 56 Ustawy o Gospodarce Obiegu Zamkniętego w połączeniu z Rozporządzeniem o specjalistycznych przedsiębiorstwach zajmujących się gospodarką odpadami

Download

GMP +B4

GMP – przewozy kolejowe

Download

Adobe Acrobat Dokument [ 1 MB]

SQAS Attestation

Certyfikat bezpieczeństwa oraz jakości dla przemysłu chemicznego

Download

Adobe Acrobat Dokument [ 254 KB]

Raildox

Bezpiecznie do celu.

Raildox GmbH & Co. KG
Publiczne przedsiębiorstwo kolejowe
Fon: +49 361 65 780 – 160
Fax: +49 361 65 780 – 699
E-mail: info@raildox.de

Media społecznościowe